Hyppää sisältöön

Esitysluonnos laiksi digitaalisten palvelujen tarjoamisesta

Diaarinumero: OKV/3/20/2018
Antopäivä: 6.3.2018
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon esitysluonnoksesta digitaalisten palvelujen tarjoamisen laiksi. Esityksellä toimeenpantaisiin EU:n saavutettavuusdirektiivi ja säädettäisiin viranomaisten velvollisuudesta järjestää digitaalisia palveluja hallinnon asiakkaille.

Oikeuskansleri piti ehdotettua lakia tarpeellisena. Hän kiinnitti kuitenkin huomiota viranomaisen määritelmään, joka oli esitysluonnoksessa jonkin verran tavanomaista laajempi. Lisäksi oikeuskansleri esitti lain nimen uudelleen arvioimista, kun otetaan huomioon, että esitetyn lain keskeisenä tavoitteena on parantaa viranomaisten ja muiden julkisia palveluja tuottavien tahojen tarjoamien sähköisten palvelujen saatavuutta.