Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätösten päätösperusteet

Diaarinumero: OKV/1718/1/2018
Antopäivä: 26.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kanteluasiassa ilmeni, että tutkinnanjohtaja oli tehnyt neljä tutkinnan päätöstä, joissa päätösperusteina viitattiin esitutkinnan lopettamista koskevaan esitutkintalain säännökseen. Tutkinnan päätöksistä tai hankitusta selvityksestä ei kuitenkaan ilmennyt, että asioissa olisi suoritettu varsinaisia esitutkintatoimia. Tämä viittasi siihen, että asioissa ei olisi lainkaan aloitettu esitutkintaa. Myös kolmeen päätökseen nimikkeeksi kirjattu lainkohta, joka sanamuotonsa mukaan koskee ennen esitutkinnan aloittamista tarvittaessa tehtävästä selvityksestä, viittasi nimenomaan siihen, että esitutkintaa ei olisi aloitettu.

Apulaisoikeuskansleri yhtyi Poliisihallituksen esittämään näkemykseen, että kyseisissä asioissa olisi tullut tehdä päätökset olla aloittamatta esitutkintaa. Päätöksistä ei yksiselitteisesti ilmennyt, oliko niissä kyse päätöksistä esitutkinnan aloittamatta jättämisestä vai jo aloitetun esitutkinnan lopettamisesta. Edellä kerrotuista syistä näytti apulaisoikeuskanslerin mukaan kuitenkin selvältä, että asioissa ei ollut aloitettu esitutkintaa, joten niitä ei olisi voinut päättää esitutkinnan lopettamista koskevan esitutkintalain säännöksen nojalla.

Apulaisoikeuskansleri saattoi tutkinnanjohtajan tietoon esittämänsä käsityksen oikeiden päätösperusteiden käyttämisestä tutkinnan päätöksissä.