Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätös olisi tullut perustella

Diaarinumero: OKV/44/1/2017
Antopäivä: 4.4.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion tietoon käsityksensä tämän laatiman esitutkintapäätöksen puutteellisuudesta.

Poliisi oli kirjannut esitutkintapäätöksen kohtaan "perustelu ja sovellettavat lainkohdat" ainoastaan sen, että tapauksessa ei ollut syytä epäillä rikosta. Päätökseen ei ollut kirjattu varsinaisia perusteluja eikä sovellettuja lainkohtia. Päätöksessä jäi ylipäätään epäselväksi mihin siinä oli päädytty, eli että esitutkintaa ei asiassa toimitettu.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen esittämiin näkemyksiin kyseisen esitutkintapäätöksen puutteellisuudesta. Esitutkintalain mukaan esitutkintapäätöksestä on käytävä ilmi päätöksen sisältö sekä sen perustelut ja sovelletut säännökset. Mikäli esitutkintaa ei toimiteta, tämä tulee siis ilmetä esitutkintapäätöksestä ja päätöksen tulee pitää sisällään oikeudellinen arviointi siitä, miksi syytä epäillä -kynnys ei ylity.