Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätös ja siitä ilmoittaminen

Diaarinumero: OKV/1655/1/2012
Antopäivä: 10.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli poliisin päätöstä olla tutkimatta hänen tutkintapyyntöään. Kantelija arvosteli myös poliisin menettelyä olla ilmoittamatta hänelle kyseisestä päätöksestä. Poliisi totesi mainitussa päätöksessään, että kantelijan tutkintapyyntöä koskevasta asiasta oli jo ilmoitus ja että "tapaus käsitellään jo kirjatun ilmoituksen yhteydessä".

Hankitusta selvityksestä päätellen poliisi oli jo kirjattua ilmoitusta koskevassa asiassa katsonut, että ns. syytä epäillä -kynnys ei ollut ylittynyt siitä menettelystä, josta kantelijan tutkintapyynnössä oli kyse. Apulaisoikeuskanslerin näkemyksen mukaan kantelijan oikeusturvan kannalta perusteltua olisi siten ollut, että poliisi olisi kantelijan tutkintapyynnön johdosta tehnyt erillisen päätöksen olla toimittamatta esitutkintaa. Näin kantelija ei olisi voinut jäädä epätietoiseksi siitä, että hänen tutkintapyyntöään koskeva asia ei johtanut poliisin toimenpiteisiin ja että hän näin ollen olisi voinut käyttää toissijaista syyteoikeuttaan.

Apulaisoikeuskanslerin mielestä perusteltua olisi kaikkiaan ollut niin tapahtuma-aikaiseen esitutkintalakiin kuin esitutkinnasta ja pakkokeinoista annettuun asetukseen sisältyneiden asianomistajan informointiin liittyvien säännösten nojalla, että poliisi olisi saattanut asianomistajan, eli kantelijan tietoon ratkaisun, että tämän tutkintapyyntö ei johtanut poliisin toimenpiteisiin.

Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä esitutkintapäätöstä ja siitä ilmoittamista koskevat näkemykset tutkinnanjohtajana toimineen rikosylikonstaapelin tietoon.