Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätöksestä tiedottaminen

Diaarinumero: OKV/128/1/2019
Antopäivä: 19.11.2019
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen rikoskomisarion huomiota esitutkintaviranomaisen esitutkintalain mukaiseen velvollisuuteen ilmoittaa esitutkinnan toimittamatta jättämistä koskevasta päätöksestä rikosilmoituksen tehneelle asianomistajalle, jotta tällä olisi mahdollisuus harkita toissijaisen syyteoikeutensa käyttämistä. Viimekätinen vastuu ilmoittamisesta on tutkinnanjohtajalla.