Hyppää sisältöön

Esitutkintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/521/10/2020
Antopäivä: 1.3.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajan huomiota esitutkintapäätösten asianmukaiseen perustelemiseen. 

Kantelijan mukaan poliisi ei tutkinut hänen ilmoittamaansa epäiltyä rikosta. Poliisi oli tutkinut kantelijan isän kuolinpesän pesänselvittäjäksi/-jakajaksi määrätyn asianajajan mahdollista syyllistymistä rikokseen pesän hoidossa. Kantelijan käsityksen mukaan hän oli tehnyt rikosilmoituksen eri henkilöistä.

Apulaisoikeuskansleri totesi ratkaisussaan, että tutkinnan päättämistä koskevassa päätöksessä olisi pitänyt yksilöidä selkeämmin, keitä tutkinnan päättämistä koskeva päätös oli koskenut. Apulaisoikeuskanslerin mukaan tutkinnanjohtajan tekemä tutkinnan päättämistä koskeva päätös oli puutteellisesti perusteltu.