Hyppää sisältöön

Esitutkinta olisi tullut toimittaa viivytyksettä

Diaarinumero: OKV/810/1/2017
Antopäivä: 27.8.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ja sen aloittamista edeltävät toimenpiteet ilman aiheetonta viivytystä. Tutkinnanjohtaja oli tehnyt päätöksen esitutkinnan toimittamatta jättämisestä vasta yhdeksän kuukautta sen jälkeen, kun päätöksen tekemiseen tarvittavat seikat oli selvitetty.