Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viivästyminen

Diaarinumero: OKV/1757/1/2014
Antopäivä: 14.10.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: huomautus

Esitutkinta suhteellisen tavanomaisessa rikosasiassa oli kestänyt 2 vuotta 8 kuukautta ilman että asiassa oli tehty mitään varsinaisia tutkintatoimenpiteitä.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, päätöksestä tarkemmin ilmenevin perustein, että tutkinnanjohtaja ja rikostutkija olivat laiminlyöneet esitutkintalaissa ja valtion virkamieslaissa säädetyn velvollisuutensa suorittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä, ja antoi heille huomautuksen. Hän kiinnitti myös asianomaisen poliisilaitoksen huomiota esitutkintojen joutuisuuden seurantaan.