Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viivästyminen

Diaarinumero: OKV/745/1/2010
Antopäivä: 15.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli poliisilaitoksen menettelyä esitutkinnassa katsoen muun ohella esitutkinnan viivästyneen. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että epäillyn vahingontekorikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika, esitutkinnassa suoritetut toimenpiteet ja esitutkinnan lopputulos huomioiden esitutkinta kyseisessä tapauksessa oli kestänyt liian kauan eikä asianomistajalle ollut jäänyt riittävästi aikaa asianomistajan toissijaisen syyteoikeuden käyttämiseen.

Esitutkinnanpäätökseen oli lisäksi merkitty virheellinen oikeudellinen peruste. Tällä ei kuitenkaan ollut merkitystä ratkaisun lopputuloksen ja kantelijan oikeuksien kannalta, kun päätös oli muutoin ollut asianmukaisesti laadittu.

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiassa tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion ja tutkijana toimineen rikoskonstaapelin huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen sekä rikoskomisarion huomiota tarkkuuteen oikeudellisen perusteen merkitsemisessä esitutkintapäätökseen.