Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen ja ilmoitusvelvollisuuden laiminlyönti

Diaarinumero: OKV/5/50/2019
Antopäivä: 23.4.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri saattoi poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen tietoon esittämänsä näkökohdat poliisin velvollisuudesta ilmoittaa oikeuskanslerinvirastolle tuomarin epäillystä lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. 

Apulaisoikeuskansleri tutki asiaa omasta aloitteestaan. Kanteluasian käsittelemisen yhteydessä havaittiin, että poliisilaitoksella oli edelleen avoimena vuonna 2016 tehtyä tutkintapyyntöä koskeva asia, jonka kohteena oli käräjätuomari. Oikeuskanslerinviraston asianhallintajärjestelmästä ei löytynyt kirjattuna poliisin virastolle tekemää ilmoitusta poliisin tutkittavaksi tulleesta rikoksesta, jossa oli kyse tuomarin epäillystä lainvastaisesta menettelystä virkatoimessa. Ohjeiden mukaan poliisin tulisi ilmoittaa oikeuskanslerinvirastoon tällaisesta asiasta viivytyksettä asian tultua sen tietoon ja riippumatta siitä, onko esitutkintakynnys poliisin mielestä ylittynyt vai ei.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan Poliisihallituksen lausunnosta oli tulkittavissa Poliisihallituksen katsovan, että mainittu ilmoitusvelvollisuus olisi ilmaistu osin epäselvästi asiasta annetussa ohjeistuksessa. Apulaisoikeuskansleri totesi, että Poliisihallituksella on mahdollisuus itse selkiyttää asiasta antamaansa ohjeistusta vastaamaan oikeuskanslerin asiasta lausumaa. 

Hankituista selvityksistä ilmeni myös, että asiassa aikanaan toiminut tutkinnanjohtaja oli ollut tietoinen poliisin ilmoitusvelvollisuudesta. Hän oli kuitenkin ollut siinä käsityksessä, että ilmoitusvelvollisuus koskee ainoastaan sellaisia asioita, joissa syytä epäillä -kynnys on ylittynyt.