Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen ja esitutkintapäätöksen perusteleminen

Diaarinumero: OKV/156/40/2021
Antopäivä: 18.3.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: syyttäjä poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti Sisä-Suomen poliisilaitoksen rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä. Lisäksi hän saattoi Länsi-Suomen syyttäjäalueen aluesyyttäjän tietoon käsityksensä esitutkintapäätöksen asianmukaisesta perustelemisesta. Kyseessä oli asia, jossa poliisi oli ryhtynyt tutkintatoimenpiteisiin vasta yli vuosi tutkintapyynnön kirjaamisen jälkeen eikä syyttäjän päätöksestä ilmennyt, minkä lainkohdan perusteella todistaja oli kieltäytynyt kertomasta hänellä tiedossaan ollutta rikoksentekijän henkilöllisyyttä.

Epäiltyä kunnianloukkausta koskeva tutkintapyyntö oli tehty marraskuussa 2018. Asiassa ensimmäinen tutkintatoimenpide oli tehty helmikuussa 2020, kun toiselle poliisilaitokselle lähetettiin virka-apupyyntö rikoksesta epäillyn kuulemiseksi. Kuulustelu suoritettiin heinäkuussa 2020. Apulaisoikeuskansleri totesi, ettei asiassa ilmennyt asianmukaisia perusteita sille, että ensimmäisiin tutkintatoimenpiteisiin oli ryhdytty vasta yli vuosi tutkintapyynnön kirjaamisen jälkeen.

Rikoksesta epäilty oli kuulustelussaan kiistänyt syyllistyneensä rikokseen ja nimennyt erään poliisimiehen, joka hänen mukaansa tietää tekijän henkilöllisyyden. Poliisimies ilmoitti saaneensa tiedon luottamuksellisesti eikä julkisuuslakiin vedoten kertonut henkilöllisyyttä.

Tutkinnanjohtaja ja syyttäjä olivat keskusteluissaan arvioineet, että poliisitodistajalla oli luottamuksellisesti tietoja antaneen henkilöllisyyttä koskien poliisilain mukainen vaitiolo-oikeus eikä asiassa ollut edellytyksiä hakea tuomioistuimesta todistajalle velvoitetta kertoa tietoa. Syyttäjä teki tutkinnanjohtajan esityksen mukaisesti päätöksen esitutkinnan lopettamisesta. Esitutkintapäätöksessä viitattiin todistajan vaitiolon osalta julkisuuslakiin.

Asiassa ei ilmennyt aihetta epäillä sitä, etteikö todistajalla ollut poliisilain nojalla oikeus kieltäytyä ilmaisemasta hänelle luottamuksellisesti tietoja antaneen henkilöllisyyttä koskevia tietoja. Esitutkintapäätöksen asianmukainen perusteleminen olisi kuitenkin edellyttänyt, että päätöksestä olisi ilmennyt julkisuuslakia yksilöidymmin se, mihin lainkohtaan todistajan vaitiolo perustui.