Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1654/1/2013
Antopäivä: 18.2.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisilla esitutkinnassa vireillä olevan asian esitutkinnan alkutoimenpiteiksi katsottavia toimenpiteitä ei ollut tehty vaikka asian vireilletulosta oli kulunut yli vuosi ja viisi kuukautta. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että esitutkintaa ei ollut suoritettu lain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä.

Esitutkinnan viipyminen oli loukannut asian asianosaisen perustuslailla turvattua oikeutta saada asiansa käsiteltyä ilman aiheetonta viivytystä. Kerrotun perusteella apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi poliisilaitoksen ja asianomaisten poliisimiesten tietoon käsityksensä esitutkinnan viivästymisestä ja esitutkinnan joutuisuuden tärkeydestä. Lisäksi hän kiinnitti poliisilaitoksen vakavaa huomiota esitutkintojen suorittamisen joutuisuuden seurantaan.