Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/890/1/2011
Antopäivä: 2.5.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija arvosteli poliisilaitoksen menettelyä esitutkinnassa katsoen muun ohella esitutkinnan viipyneen.

Apulaisoikeuskansleri katsoi, että epäillyn työturvallisuusrikoksen syyteoikeuden vanhentumisaika, esitutkinnassa suoritetut toimenpiteet ja esitutkinnan lopputulos huomioiden esitutkinta kyseisessä tapauksessa oli kestänyt liian kauan eikä asianomistajalle ollut jäänyt riittävästi aikaa asianomistajan toissijaisen syyteoikeuden käyttämiseen. On tärkeää, että asianomistajaa tai syyttäjää tiedotetaan tarvittaessa ajoissa syyteoikeuden vanhentumisen uhasta. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti asiassa tutkinnanjohtajana toimineen rikostarkastajan huomiota esitutkinnan viivytyksettömään toimittamiseen.