Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1847/10/2020
Antopäivä: 30.11.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi syyttäjä
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion huomiota velvollisuuteen toimittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivästystä.  

Poliisille helmikuussa 2019 kirjatussa rikosilmoituksessa epäiltiin henkilön syyllistyneen virkamiehen väkivaltaiseen vastustamiseen. Tutkinnanjohtaja oli arvioinut perehdyttyään valvontakameratallenteisiin, että asia tulee arvioida poliisirikosasiana ja tehnyt ilmoituksen syyttäjälle. Syyttäjä oli tehnyt päätöksen esitutkinnan aloittamisesta poliisin ja kahden vartijan osalta ja ilmoittanut toimivansa siinä myös tutkinnanjohtajana. Muutoin asia oli jäänyt poliisin tutkittavaksi.

Poliisi ei kuitenkaan tehnyt omalta osaltaan mitään tutkintatoimenpiteitä, vaan tutkinnanjohtaja oli päättänyt jäädä odottamaan syyttäjän tutkiman poliisirikosasian etenemistä. Esteellisyyksien vuoksi asian tutkinta siirrettiin syyskuussa 2020 toiselle poliisilaitokselle ja tutkinnanjohtajalle. Aluesyyttäjä teki tutkinnanjohtajan esityksestä päätöksen esitutkinnan rajoittamisesta lokakuussa 2020.

Apulaisoikeuskanslerin mukaan päätös jättää esitutkinta sillensä ja odottamaan syyttäjän ratkaisua toiseen asiaan, oli altis arvostelulle. Esitutkinnan viipymiselle ei esitetty sellaisia perusteita, että menettelyä voitaisiin pitää hyväksyttävänä.