Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1623/1/2014
Antopäivä: 24.6.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: huomautus

Poliisilla oli kulunut esitutkinnan suorittamiseen aikaa yli kolme vuotta tutkintapyynnön tekemisestä ja tutkinta oli edelleen kesken. Apulaisoikeuskansleri totesi, että esitutkintaa ei ollut suoritettu lain edellyttämällä tavalla ilman aiheetonta viivytystä. Tapahtunut osoitti puutteita muun ohella tutkinnan johtamisessa ja juttuseurannassa.

Esitutkinnan viipyminen oli loukannut asianosaisen perustuslaissa turvattua oikeutta saada asiansa käsitellyksi ilman aiheetonta viivytystä. Kerrotun perusteella apulaisoikeuskansleri antoi rikosylikonstaapelille huomautuksen. Lisäksi apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen erittäin vakavaa huomiota esitutkinnan joutuisuuden seurantaan. Asian vireilläolon aikana tutkinnanjohtajina toimineista neljästä komisariosta viimeisintä tutkinnanjohtajaa ei oltu kuultu. Hänen menettelynsä osalta asia laitettiin vireille erikseen. Asiassa sittemmin saadun selvityksen perusteella asia ei kyseisen tutkinnanjohtajan osalta johtanut apulaisoikeuskanslerin toimenpiteisiin (OKV/7/50/2015).