Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1351/1/2010
Antopäivä: 21.2.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi muu sosiaali- ja terveysministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys ei toimenpidettä

Kantelussa oli muun muassa kysymys siitä, että työsuojelupiirin poliisille ilmoittaman epäillyn työsyrjintärikoksen syyteoikeus oli vanhentunut esitutkinnassa. Vanhentumiseen olivat johtaneet erityisesti kaksi seikkaa. Rikostutkinnan alkutoimenpiteet olivat viivästyneet ja poliisilaitoksessa oli inhimillisen virheen vuoksi syntynyt sittemmin vääräksi osoittautunut käsitys syyteoikeuden vanhentumisajankohdasta. Tutkinnassa jouduttiin myös turvautumaan toisen poliisilaitoksen virka-apuun asianomistajaa kuulusteltaessa.     

Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi Poliisihallituksen näkemykseen, jonka mukaan asianomaisen poliisilaitoksen olisi tullut suorittaa esitutkintatoimenpiteet nopeammalla aikataululla ja lähettää virka-apupyyntö toiselle poliisilaitokselle viipymättä. Hän viittasi myös eräisiin joutuisuuteen velvoittaviin lainsäännöksiin, muun muassa esitutkintalain 6 §:n säännökseen, jonka mukaan esitutkinta on toimitettava ilman aiheetonta viivytystä.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen muistutti vielä poliisiviranomaisia siitä, että rikosasian asianosaisia ei lohduta poliisiviranomaisten esittämät erilaiset vaihtelevat selitykset sille, että esitutkinta on rikosasiassa viivästynyt. Myös kyseisen esitutkinta-asian yhteydessä oli tehtävissä se yleinen havainto, että poliisin henkilöstövoimavarat ovat vähäiset verrattuna poliisille lain mukaan kuuluvien tehtävien määrään. Poliisitehtävien suorittamisen asettaminen kiireellisyysjärjestykseen on kuitenkin olennainen osa päivittäistä poliisityötä. Yksittäisten poliisitehtävien asettamiseen kiireellisyysjärjestykseen liittyy monia, toisiinsa nähden usein ristikkäisiä, näkökohtia ja perusteita. Eräänä perusvaatimuksena voidaan kuitenkin pitää esimerkiksi sitä, että rikosasian tutkintaan liittyvät esitutkintatoimet ajoitetaan niin ja suoritetaan niin joutuisasti, että rikosasian syyteoikeus ei ehdi varsinkaan tämäntyyppisessä tapahtumainkulultaan suhteellisen selkeässä asiassa vanhentua.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi päätöksessä lausumansa käsitykset Poliisihallituksen, tutkintaa suorittaneen poliisilaitoksen ja tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion tietoon.