Hyppää sisältöön

Esitutkinnan viipyminen

Diaarinumero: OKV/1538/1/2010
Antopäivä: 30.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli tehnyt rikosilmoituksen kiinteistön luovutustoimiin liittyvässä asiassa. Hänelle oli muodostunut käsitys, että hänen asiansa palloteltiin eri poliisiviranomaisten välillä, eikä kukaan näyttänyt haluavan ottaa siitä vastuuta.

Kantelun ollessa vireillä oikeuskanslerinvirastossa, suoritti poliisi esitutkinnan loppuun. Tutkinnanjohtajan mukaan tutkinnan kestoon oli vaikuttanut tutkijan jääminen vuorotteluvapaalle, kesälomat, tutkinnan vaatima ruotsin kielen taito sekä epäillyn korkea ikä ja sairaus. Poliisihallituksessa, jonne kantelija oli kirjoittanut tutkinnan viipymisestä, asia oli ensin vahingossa jaettu virkavapaalla olevalle henkilölle, sen jälkeen äitiyslomalle siirtyvälle henkilölle ja vasta kolmannella kerralla virkaa hoitavalle henkilölle, joka sitten siirsi asian paikallispoliisin johdolle käsiteltäväksi.

Poliisihallituksen poliisiylitarkastajan mukaan kantelija oli asianomistajana joutunut näkemään paljon vaivaa saadakseen asiansa tutkituksi, mitä poliisin ei tule asianomistajalta edellyttää. Apulaisoikeuskansleri yhtyi tähän käsitykseen ja viittasi kanteluratkaisussaan yleisesti hyväksyttyyn käsitykseen, jonka mukaan esitutkintatoimenpiteiden viivytyksetön suorittaminen palvelee asianosaisten oikeusturvan toteutumista ja on tärkeä koko rikosoikeudellisen järjestelmän toimivuuden ja uskottavuuden kannalta. Apulaisoikeuskansleri muistutti myös poliisiviranomaisia siitä, että kansalaisilla on perustuslain mukaan kansalliskielestään riippumatta oikeus saada viranomaisilta palvelua virka-asioissa yhtäläisin perustein.