Hyppää sisältöön

Esitutkinnan päätöksen perustelut ym.

Diaarinumero: OKV/12/21/2014
Antopäivä: 21.9.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Tutkinnanjohtajan päätöksestä, että esitutkintaa ei toimitettu, ei riittävän kattavasti ilmennyt, mihin seikkoihin ja oikeudelliseen päättelyyn hänen tekemänsä päätös oli perustunut.

Lisäksi apulaisoikeuskansleri piti kritiikille alttiina sitä, että tutkinnanjohtaja perusteli esitutkintapäätöstään syyttäjän kanssa käymillään keskusteluilla ja syyttäjän mielipiteellä asiasta. Tämä jätti jossain määrin tulkinnanvaraiseksi, oliko kyse muodollisesti poliisin itsenäisestä ratkaisusta vai tutkinnan johtajan esityksestä tehdystä syyttäjän ratkaisusta.

Esitutkinnan päätös olisi tullut lähettää tutkintapyynnön tehneelle viranomaiselle sen tekemän asiakirjapyynnön mukaisesti tai mahdollisesti kieltäydyttäessä menetellä viranomaisten toiminnan julkisuudesta annetun lain 4 luvun 14 §:n 3 momentissa säädetyn mukaisesti.