Hyppää sisältöön

Esitutkinnan keskeyttämispäätöksestä ilmoittaminen

Diaarinumero: OKV/978/1/2011
Antopäivä: 25.1.2012
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Kantelijan mukaan poliisi ei ilmoittanut asianomistajalle esitutkinnan keskeyttämispäätöksestä. Esitutkintalain mukaan esitutkinnan keskeyttämispäätöksestä on ilmoitettava viipymättä muun muassa asianomistajille, jollei sitä ole pidettävä tarpeettomana.

Asiassa ei ilmennyt, että keskeyttämispäätöksestä ilmoittaminen olisi ollut tarpeetonta. Päätöksen tallennekappaleeseen ei ollut tehty merkintää siitä, että päätöksestä olisi ilmoitettu asianomistajalle. Ilmoittaminen, eli tapauksessa päätöksen lähettäminen asianomistajalle, oli asian jälkikäteisessä arvioinnissa ainoastaan tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion oman muistin varassa, eikä hänkään ollut lähettämisestä täysin varma.

Poliisilaitoksen ja Poliisihallituksen antamissa lausunnoissa todettiin, että keskeyttämispäätöksen ilmoittamisesta tehdyn merkinnän puuttuminen tallennekappaleesta oli ongelmallista. Apulaisoikeuskansleri oli asiasta samaa mieltä. Tekemällä oletetusta lähettämisestä merkintä päätöslomakkeen tallennekappaleeseen sen tätä tarkoitusta varten valmiiksi varattuun kohtaan, olisi tapauksessa omalta osaltaan varmemmin kyetty jälkikäteen todentamaan lain edellyttämä päätöksestä ilmoittaminen. Apulaisoikeuskansleri saattoi esittämänsä näkemykset tutkinnanjohtajana toimineen rikoskomisarion tietoon.