Hyppää sisältöön

Esitutkinnan aloittamisen viivästyminen

Diaarinumero: OKV/637/1/2019
Antopäivä: 30.3.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen ja kantelijan asiassa tutkinnanjohtajana toimineen rikosylikonstaapelin vakavaa huomiota toimittaa esitutkinta ilman aiheetonta viivytystä. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti poliisilaitoksen huomiota erityisesti siihen, että sen on huolehdittava tutkintapyyntöjen jakamisesta tutkinnanjohtajille. Poliisilaitoksella on myös seurattava asioiden käsittelyaikoja ja valvottava, että tutkintapyynnöt käsitellään ilman aiheetonta viivytystä.

Kantelijan tutkintapyyntö oli tehty tammikuussa 2018. Asialle ensin määrätty tutkinnanjohtaja oli arvioinut sen ns. ei-kiireelliseksi tutkintapyynnöksi, minkä vuoksi se oli jäänyt odottamaan käsittelyä. Ensimmäinen tutkinnanjohtaja oli ollut poissa esikäsittely-yksiköstä heinäkuusta 2018 alkaen. Tammikuun lopulla 2019 asialle oli nimetty uusi tutkinnanjohtaja. Kantelijan tutkintapyyntö oli siten käytännössä ollut ilman tutkinnanjohtajaa heinäkuusta 2018 aina tammikuun lopulle 2019.  Poliisilaitos perusteli asian viipymistä suurella työmäärällä, asioiden priorisointitarpeella ja resurssien vähyydellä. Sekä poliisilaitos että Poliisihallitus olivat katsoneet, että vaikka tutkintapyynnön käsittely oli kestänyt sinänsä kauan, viipymiseen ei olisi kuitenkaan ollut ”asian laatu” huomioon ottaen liittynyt lain tai virkavelvollisuuksien vastaista tai muuten moitittavaa menettelyä.

Poliisilaitoksen selvityksen antamisen hetkellä lokakuussa 2019 kantelijan tutkintapyyntö oli ollut käsiteltävänä noin vuoden ja yhdeksän kuukautta. Käsittelyaikaa sen arvioimiseksi, onko asiassa syytä toimittaa esitutkinta, voitiin pitää selvästi liian pitkänä. Apulaisoikeuskansleri katsoi, ettei viipymiselle ollut esitetty sellaisia asianmukaisia perusteita, että menettelyä voitaisiin pitää hyväksyttävänä. Asiassa ei ollut ilmennyt mitään sellaisia tapaukseen liittyviä erityisiä olosuhteita, jotka ilmentäisivät asian poikkeuksellista monimutkaisuutta tai muuten selittäisivät pitkää käsittelyaikaa. Kantelijan asiassa oli lopulta maaliskuussa 2020 päätetty toimittaa esitutkinta. Tähän nähden voitiin todeta, ettei asian selvää viivästymistä ollut mahdollista perustella oikeudellisesti kestävästi ”asian laadulla”.