Hyppää sisältöön

Esitutkinnan aloittamisen viipyminen

Diaarinumero: OKV/1657/1/2012
Antopäivä: 6.8.2013
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: poliisi
Toimenpide: käsitys

Poliisilaitoksen kirjattua kantelijan tutkintapyynnön oli asian vireille tulosta tutkinnan aloittamiseen kulunut yli seitsemän kuukautta. Jutun luonteen selvittyä tuolloin asia oli siirretty toisen poliisilaitoksen käsiteltäväksi.

Poliisilaitoksen mukaan viivästyminen oli johtunut vaativien ja pitkäkestoisten rikosasioiden priorisoinnin tarpeesta. Apulaisoikeuskanslerin sijaisen mukaan jutun laatu, laajuus ja yksilölliset ominaispiirteet selviävät tyypillisesti tutkinnan alkuvaiheessa, minkä vuoksi ensimmäisten kuulustelujen ja alustavien puhuttamisten toimittaminen on perusteltua tehdä joutuisasti. Vasta tämän alustavan selvittämisen jälkeen voidaan puhua poliisin tehtävinä olevien asioiden keskinäisestä priorisoinnista. Vaikka asiassa syyt esitutkinnan aloittamisen viivästymiselle olivat sinänsä ymmärrettävät, asia olisi tullut käsitellä joutuisammin kuin nyt oli tapahtunut.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi käsityksensä poliisilaitoksen tietoon.