Hyppää sisältöön

Esitutkinnan aloittaminen vanhentuneista rikoksista

Diaarinumero: OKV/1349/10/2023
Antopäivä: 19.10.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: syyttäjä
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti tutkinnanjohtajana toimineen aluesyyttäjän huomiota epäiltyjen rikosten syyteoikeuden vanhentumisen huomioon ottamiseen.

Kantelija arvosteli tutkinnanjohtajan menettelyä muun muassa siitä, että tutkinnanjohtaja oli aloittanut esitutkinnan kolmen rikosnimikkeen osalta, joista kahden syyteoikeus oli jo vanhentunut. Tutkinnanjohtaja myönsi selvityksessään, että hänen olisi tullut jo esitutkinnan aikaisemmassa vaiheessa havaita kahden rikosnimikkeen vanhentuminen.

Oikeuskanslerin mukaan esitutkinnan aloittaminen syyteoikeudeltaan vanhentuneista rikoksista saattaa aiheuttaa asianosaisille merkittävää vahinkoa ja tarpeettomia kustannuksia viranomaisille. Asiassa ei kuitenkaan ollut kyse sellaisesta vakavampana laiminlyöntinä pidettävänä menettelystä, jossa esitutkinta olisi aloitettu ja henkilö kuultu rikoksesta epäilynä siitä huolimatta, että kaikkien rikosnimikkeiden syyteoikeudet ja rikokseen perustuvat julkisoikeudelliset vaatimukset olisivat vanhentuneet. Vanhentuneiden rikosnimikkeiden jälkeenkin kantelija oli edelleen rikoksesta epäilynä yhden rikosnimikkeen osalta. Kantelijaan olisi kohdistettu asiassa samanlaiset esitutkintatoimenpiteet kuin nyt oli tehty, vaikka tutkinnanjohtaja olisi jo aiemmin havainnut kahden rikosnimikkeen syyteoikeuden vanhentumisen.