Hyppää sisältöön

Esittelymuistion tietojen oltava paikkansapitäviä

Diaarinumero: OKV/1168/1/2015
Antopäivä: 28.4.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Valtioneuvosto  oli tehnyt kuntaliitosta koskevan päätöksen 11.6.2015.  Asian esittelylistan liitteenä olleessa muistiossa todettiin  asiaa koskevien kunnanvaltuustojen  päätösten olevan lainvoimaisia. Toisesta kunnanvaltuuston päätöksestä oli kuitenkin valitettu hallinto-oikeuteen ja korkeimpaan hallinto-oikeuteen. Asia oli tullut korkeimmassa hallinto-oikeudessa vireille 9.6.2015. Valtioneuvoston esittelylista oli jaettu saman päivän aamuna. Asian esittelijä ei tästä syystä ollut tietoinen jatkovalituksesta, mistä syystä esittelymuistiossa oli virheellinen tieto. Jatkovalitusaikaa hallinto-oikeuden päätöksestä oli ollut jäljellä 11.6.2015 ja tieto saapuneesta valituksesta olisi ollut saatavissa korkeimmasta hallinto-oikeudesta jo 9.6.2015.

Perustuslain mukaan esittelijä on vastuussa sekä omasta toiminnastaan esittelijänä että siitä, mitä hänen esittelystään on päätetty. Esittelijä vastaa myös päätöksen pohjana olevan selvityksen riittävyydestä ja tietojen paikkansapitävyydestä.  Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti  tästä syystä asiassa esittelijänä toimineen virkamiehen huomiota perustuslain mukaiseen esittelijän vastuuseen koskien myös tietojen paikkansapitävyyttä.