Hyppää sisältöön

ELY-keskuksen olisi tullut vastata selvityspyyntöön nopeammin

Diaarinumero: OKV/919/1/2016
Antopäivä: 7.5.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen saattoi elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen (ELY-keskus) tietoon näkemyksensä, jonka mukaan asiakaspalvelu tulee järjestää siten, että asiakkaiden yhteydenottoihin vastataan viivytyksettä. ELY-keskuksen tulee huolehtia myös siitä, että sen henkilöstöllä on riittävät tiedot viranomaisen neuvontavelvollisuuden ja palveluperiaatteen sisällöstä.

Kantelijan selvityspyyntöön vastattiin ELY-keskuksesta kahden vuoden ja neljän kuukauden kuluttua. Selvityspyyntö oli kirjaamosta välitetty henkilölle, joka ei ollut vastannut siihen mutta ei myöskään ollut siirtänyt sitä kenellekään muulle vastattavaksi. Myöskään kantelijan tiedusteluun selvityspyyntöasiansa käsittelyn etenemisestä ei ollut vastattu. ELY-keskuksen mukaan vastaamatta jättäminen oli valitettava vahinko.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että yli kahden vuoden vastaamisaika oli kohtuuttoman pitkä. Kantelijalle olisi ollut perusteltua vastata heti, kun vastaamatta jättäminen tuli ilmi, eikä vasta samanaikaisesti oikeuskanslerille annetun selvityksen kanssa. ELY-keskus ilmoitti selvityksessään ryhtyvänsä toimenpiteisiin sen varmistamiseksi, että kirjaamoon saapuva posti tavoittaa oikeat henkilöt.