Hyppää sisältöön

ELY-keskuksen noudatettava asetettua määräaikaa

Diaarinumero: OKV/1132/1/2013
Antopäivä: 21.9.2014
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

ELY-keskus oli asettanut luonnonmukaisesti tuotetutulle maidolle määräaikaisen markkinointikiellon. Päätös asiasta on maa- ja metsätalousministeriön asetuksen mukaan tehtävä 60 päivän kuluessa tuotannontarkastuskertomuksen saapumisesta. Määräaika oli ylittynyt, mikä ELY-keskuksen mukaan oli johtunut siitä, että maataloustuottajan oikeusturva edellyttää asian riittävää selvittämistä. Apulaisoikeuskanslerin sijainen yhtyi siihen näkemykseen, että tuottajan oikeusturva edellyttää asian riittävää selvittämistä. Hän kuitenkin katsoi, että määräajan ylittyminen ei tässä tapauksessa ollut johtunut ainakaan pelkästään siitä ja kiinnitti ELY-keskuksen huomiota asetuksen mukaisen määräajan noudattamiseen.