Hyppää sisältöön

Elintarviketurvallisuusviraston tuli noudattaa hyvää hallintoa

Diaarinumero: OKV/1161/1/2012
Antopäivä: 4.6.2015
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: maa- ja metsätalousministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Aluehallintovirasto oli pyytänyt Elintarviketurvallisuusvirastoa antamaan lausunnon koskien eläinsuojeluasetuksen tulkintaa. Evira oli vastannut lausuntopyyntöön runsaan vuoden kuluttua sen esittämisestä. Pitkä käsittelyaika oli selvityksen mukaan johtunut asian lainsäädännöllisestä epäselvyydestä. Oikeuskansleri katsoi, ettei tällä seikalla kuitenkaan kokonaan voida perustella viivettä. Oikeuskansleri katsoi, että Eviran menettely ei ollut täyttänyt hyvän hallinnon vaatimuksia ja kiinnitti sen huomiota asian viivytyksettömään käsittelyyn.