Hyppää sisältöön

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskus menetteli virheellisesti

Diaarinumero: OKV/1817/1/2015
Antopäivä: 11.9.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: muu työ- ja elinkeinoministeriön hallinnonala
Toimenpide: käsitys

Elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksessa oli pöytäkirjaan merkitty virheellistä tietoa kantelijan tilasta ja annettu virheellistä tietoa valokuvien ottamisesta valvontakäynnillä. Kantelija oli pyytänyt saada kyseiset valokuvat, mutta ELY-keskuksesta oli ilmoitettu, ettei niitä ole. Kantelijalle ei ollut annettu valituskelpoista päätöstä asiakirjapyyntöön. Apulaisoikeuskansleri kiinnitti ELY-keskuksen huomiota hallintolain ja valtion virkamieslain säännöksiin asian asianmukaisesta ja huolellisesta käsittelystä sekä julkisuuslain säännöksiin asiakirjapyynnön käsittelystä.