Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen virheellinen koeaika ja huolimattomuus tuomion laatimisessa

Diaarinumero: OKV/2/30/2023
Antopäivä: 2.8.2023
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Helsingin käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen tuomiossa olleen virheen perusteella. Käräjätuomari oli huolimattomuudesta määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään puolen vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Koeaika alitti näin ollen sille rikoslaissa säädetyn yhden vuoden vähimmäisajan. Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi, että vaikka virhe oli luonteeltaan tekninen, oli sen seuraus kuitenkin vakava, sillä ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika oli jäänyt virheen seurauksena huomattavasti koeajan vähimmäiskestoa lyhyemmäksi.

Lisäksi apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen tuomion laatimisessa. Tuomiolauselmalta oli puuttunut tekohetkellä alle 18-vuotiaan vastaajan toisen syyksi luetun syytekohdan osalta maininta teon tekemisestä nuorena henkilönä sekä molempien syytekohtien osalta merkintä rikoslain 6 luvun 8 §:n soveltamisesta.