Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus ja sen korjaaminen tuomiossa kirjoitusvirheenä

Diaarinumero: OKV/585/30/2020
Antopäivä: 15.7.2021
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen ehdollisen vankeusrangaistusten koeajan määräämisessä sekä saattoi tämän ohella hänen tietoonsa laissa oikeudenkäynnistä rikosasioissa säädetyn tuomion asianmukaista oikaisemista koskevan menettelyn.

Käräjätuomari oli määrännyt asiassa ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään alle vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Käräjätuomarin mukaan virhe oli luonteeltaan sellainen, ettei sitä voinut korjata oikeudenkäymiskaaressa säädetyllä tavalla.