Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/1507/30/2023
Antopäivä: 29.2.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi Keski-Suomen käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. 

Käräjätuomari oli määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään puolen vuoden kuluttua tuomion antamisesta. Koeaika oli näin ollen huomattavasti sille rikoslaissa säädettyä yhden vuoden vähimmäiskestoa lyhyempi.