Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/2387/30/2021
Antopäivä: 28.9.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen vuoksi. Käräjäoikeuden määräämä ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika alitti sen rikoslaissa säädetyn vähimmäiskeston seitsemällä kuukaudella.