Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/2169/30/2021
Antopäivä: 28.4.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskanslerin sijainen kiinnitti Etelä-Karjalan käräjäoikeuden käräjätuomarin huomiota huolellisuuteen ja tarkkuuteen rikoslain 2 b luvun 3 §:n 1 momentin soveltamisessa tapauksessa, jossa vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika ylitti yhdellä päivällä lainkohdassa säädetyn kolmen vuoden enimmäisajan. 

Apulaisoikeuskanslerin sijainen totesi korkeimman oikeuden oikeuskäytäntöön viitaten, että koeajan kestoa laskettaessa sekä määräajan alkamis- että päättymispäivä on otettava lukuun. Siten täysin vuosin asetetun koeajan päättymispäiväksi ei voida määrätä alkamispäivää järjestysnumeroltaan vastaavaa määräkuukauden päivää vaan sitä edeltänyt päivä.