Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/2108/30/2021
Antopäivä: 24.3.2022
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1
momentin mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen vuoksi.

Käräjätuomari oli määrännyt ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään seuraavana päivänä tuomion antamisesta.

Lain mukaan koeaika on vähintään vuosi ja enintään kolme vuotta. Apulaisoikeuskanslerin mukaan vaikka itse virhe on ollut luonteeltaan tekninen, on sen seuraus ollut kuitenkin vakava, koska ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika on sen seurauksena jäänyt käytännössä kokonaan määräämättä.