Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/2198/30/2023
Antopäivä: 25.6.2024
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden käräjätuomarille huomautuksen rangaistustuomioiden tarkastustoiminnassa havaitun virheen perusteella.

Käräjätuomari oli määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään tuomion antamispäivänä. Koeaika oli näin ollen sille rikoslaissa säädettyä yhden vuoden vähimmäisaikaa lyhyempi. Apulaisoikeuskansleri totesi, että vaikka virhe oli luonteeltaan tekninen, oli sen seuraus kuitenkin vakava, koska ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika oli jäänyt virheen seurauksena tosiasiallisesti määräämättä.