Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika

Diaarinumero: OKV/12/30/2018 OKV/13/30/2018
Antopäivä: 28.8.2018
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaan laillisuusvalvontaan kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa havaittiin, että käräjäoikeus oli kahdessa tapauksessa tuominnut vastaajalle määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään tuomion antamispäivänä.

Virheistä vastuussa olevan käräjätuomarin mukaan tuomioihin oli tullut tarkoitetusta poikkeava koeaika tapahtuneen kirjoitusvirheen johdosta.

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomioissa olleiden virheiden johdosta.