Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika

Diaarinumero: OKV/748/30/2020
Antopäivä: 13.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen johdosta.

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaan laillisuusvalvontaan kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa havaittiin, että käräjäoikeus oli määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään vain noin viisi kuukautta tuomion antamispäivän jälkeen, jolloin koeaika alitti koeajalle rikoslaissa säädetyn yhden vuoden vähimmäisajan.