Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika

Diaarinumero: OKV/701/30/2020
Antopäivä: 19.8.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskanslerin sijainen antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen vuoksi. 

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaan laillisuusvalvontaan kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa havaittiin, että käräjäoikeus oli määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen päättymään noin kolme kuukautta tuomion antamispäivän jälkeen, jolloin koeaika alitti koeajalle rikoslaissa säädetyn vuoden vähimmäisajan.