Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika

Diaarinumero: OKV/43/30/2019
Antopäivä: 9.1.2020
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain mukaisen huomautuksen vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen johdosta.

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaan laillisuusvalvontaan kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa havaittiin, että käräjäoikeus oli määrännyt vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään ennen tuomion antamispäivää. Vastaajalle määrätty koeaika oli rikoslain 2 b luvun 3 §:ssä säädettyä vähimmäiskestoa lyhyempi ja jäänyt siten käytännössä kokonaan määräämättä.

Päätöksestä vastuussa olleen tuomarin mukaan kyse oli näppäilyvirheestä. Apulaisoikeuskanslerin mukaan vaikka itse virhe on ollut luonteeltaan tekninen, on sen seuraus ollut kuitenkin vakava, koska ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika on sen seurauksena jäänyt kokonaan määräämättä.