Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika

Diaarinumero: OKV/25/30/2016 OKV/26/30/2016
Antopäivä: 4.9.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaan laillisuusvalvontaan kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa havaittiin, että käräjäoikeus oli samana päivänä olleissa istunnoissa antanut kaksi tuomiota, joissa vastaajalle oli määrätty rikoslain 2 b luvun 3 §:ssä säädettyä lyhyempi ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika.

Virheistä vastuussa olevan käräjätuomarin mukaan kyseessä on ollut ajatusvirhe. Ehdollisten rangaistusten koeajan alkamispäivä on mitä ilmeisemmin laskettu virheellisesti tekopäivästä.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille vastaisen varalle valtioneuvoston oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen tuomioissa olleiden virheiden perusteella.