Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeuden koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/29/30/2016
Antopäivä: 16.8.2016
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Oikeuskanslerin tuomioistuimiin kohdistamaan laillisuusvalvontaan kuuluvassa rangaistustuomioiden tarkastamisessa havaittiin, että käräjäoikeus oli tuominnut vastaajalle määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen koeajan päättymään seitsemän kuukautta tuomion antopäivän jälkeen. Tuomittu koeaika siis alitti huomattavasti rikoslain 2 b luvun 3 §:ssä säädetyn koeajan vähimmäispituuden.

Virheestä vastuussa olevan käräjätuomarin mukaan koeaika on tarkoitettu päättymään vasta merkittyä vuotta seuraavana vuonna, mutta tuomioon on tullut lyhyempi koeaika tapahtuneen kirjoitusvirheen johdosta.

Apulaisoikeuskansleri antoi käräjätuomarille vastaisen varalle oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukaisen huomautuksen tuomiossa olleen virheen perusteella.