Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeuden koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/3/30/2015
Antopäivä: 31.8.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Käräjäoikeuden puheenjohtaja oli lyhyen ajan sisällä antanut kaksi tuomiota, joissa vastaajalle tuomitun ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika oli määrätty päättymään tuomion antopäivänä. Tuomitut koeajat alittivat siten rikoslain 2 b luvun 3 §:ssä säädetyn koeajan vähimmäispituuden.

Virheistä vastuussa olevalle puheenjohtajalle annettiin oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukainen huomautus tuomioissa olleiden virheiden perusteella.