Hyppää sisältöön

Ehdollisen vankeuden koeajan pituus

Diaarinumero: OKV/4/30/2015
Antopäivä: 5.7.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskanslerin sijainen
Kohde: yleinen tuomioistuin
Toimenpide: huomautus

Vastaajalle määrätyn ehdollisen vankeusrangaistuksen koeaika oli määrätty päättymään kuusi kuukautta tuomion antopäivän jälkeen. Tuomittu koeaika siis alitti huomattavasti rikoslain 2 b luvun 3 §:ssä säädetyn koeajan vähimmäispituuden.

Virheestä vastuussa olevan puheenjohtajan mukaan kyseessä on selkeä virhe. Puheenjohtajalle annettiin oikeuskanslerista annetun lain 6 §:n 1 momentin mukainen huomautus vastaisen varalle tuomiossa olleen virheen perusteella.