Hyppää sisältöön

Eduskunnan vastauksen esittelemisessä tapahtunut virhe

Diaarinumero: OKV/12/50/2013
Antopäivä: 27.8.2014
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Tasavallan presidentin vahvistettua lain havaittiin, että lain vahvistaminen oli esitelty virheellisesti valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille. Esittelylistoihin oli liitetty jo aikaisemmin vahvistetun, otsikoltaan saman lain tekstit. Virhe oli tapahtunut esittelylistan teknisessä valmistelussa ja se oli jäänyt huomaamatta asianomaiselta esittelijältä hänen tarkastaessaan esittelylistoja.

Virheen havaitsemisen jälkeen asianomainen ministeriö ryhtyi toimenpiteisiin virheen korjaamiseksi. Lain vahvistaminen esiteltiin uudelleen valtioneuvostolle ja tasavallan presidentille. Presidentti päätti poistaa aikaisemman päätöksen ja vahvisti lain eduskunnan vastauksen mukaisena. Virhe saatiin korjattua niin, että lain voimaantulo oikean sisältöisenä ei viivästynyt.

Oikeuskansleri katsoi ratkaisussaan, että perustuslain 118 §:ssä säädetty esittelijän vastuu sisältää lain vahvistamisen esittelyssä muun muassa sen, että laki vahvistetaan sellaisena kuin eduskunta on sen hyväksynyt. Esittelijä vastaa myös toisen henkilön toimenpiteistä esiteltävän asian valmistelussa.

Oikeuskansleri kiinnitti asianomaisen esittelijän vakavaa huomiota esittelylistojen laadinnassa ja tarkastamisessa vaadittavaan huolellisuuteen ja tarkkuuteen.