Hyppää sisältöön

Eduskunnan työjärjestyksen muuttaminen

Diaarinumero: OKV/2462/21/2022
Antopäivä: 18.10.2022
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: muu viranomainen tai julkista tehtävää hoitava
Toimenpide: lausunto

Oikeuskansleri antoi lausunnon eduskunnan työjärjestyksen muuttamista koskevasta puhemiesneuvoston ehdotusluonnoksesta. Oikeuskansleri puolsi lausunnossaan kansanedustajien valtakirjojen tarkastustehtävän siirtämistä oikeuskanslerilta eduskunnan pääsihteerille ja totesi tämän järjestelyn osaltaan heijastavan eduskunnan asemaa ylimpänä valtioelimenä. Oikeuskanslerin mukaan ehdotusluonnoksen perustelut edellyttivät kuitenkin vielä tarkistamista näiltä osin. Lisäksi oikeuskansleri piti perusteltuna tarkistaa eduskunnan täysistunnon äänestystapaa koskevaa säännösehdotusta siten, ettei mahdollisuus yhdistää erilaisia äänestystapoja jää sääntelyssä avoimeksi.