Hyppää sisältöön

Eduskunnan kirjelmien esittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/2767/70/2022
Antopäivä: 27.2.2023
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Oikeuskansleri kiinnitti maa- ja metsätalousministeriön huomiota huolellisuuteen eduskunnan kirjelmien käsittelyssä ja joutuisuuteen niiden esittelyssä.

Maa- ja metsätalousministeriöstä oli esitelty valtioneuvoston yleisistunnossa kaksi eduskunnan kirjelmää, jotka olivat saapuneet ministeriöön yli vuoden aikaisemmin (EK 26/2021 vp ja EK 43/2021 vp). Oikeuskansleri katsoi kirjelmien esittelyn viivästyneen kohtuulliseksi katsottavasta määräajasta. 
 
Eduskunnan kirjelmät on käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa. Vakiintuneen käytännön mukaan ne on esiteltävä yleisistunnossa ilman aiheetonta viivytystä.