Hyppää sisältöön

Eduskunnan kirjelmien esittely viivästyi

Diaarinumero: OKV/519/70/2020 OKV/526/70/2020
Antopäivä: 10.6.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Sosiaali ja terveysministeriöstä esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa neljä eduskunnan kirjelmää, jotka olivat saapuneet saapunut ministeriöön yli viisi kuukautta aikaisemmin (EK 41/2018 vp, EK 46/2018 vp, EK 51/2018 vp ja EK 55/2018 vp).

Eduskunnan kirjelmät on käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa. Vakiintuneen käytännön mukaan ne on esiteltävä yleisistunnossa ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeuskansleri katsoi eduskunnan kirjelmien esittelyn viivästyneen kohtuulliseksi katsottavasta määräajasta. Hän kiinnitti sosiaali- ja terveysministeriön vakavaa huomiota huolellisuuteen kirjelmien käsittelyssä ja joutuisuuteen niiden esittelyssä.