Hyppää sisältöön

Eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/536/70/2020
Antopäivä: 10.6.2021
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Opetus- ja kulttuuriministeriöstä esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa eduskunnan kirjelmä, joka oli saapunut ministeriöön yli seitsemän kuukautta aikaisemmin (EK 42/2018 vp).

Eduskunnan kirjelmät on käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa. Vakiintuneen käytännön mukaan ne on esiteltävä yleisistunnossa ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeuskansleri katsoi eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyneen kohtuulliseksi katsottavasta määräajasta. Hän kiinnitti opetus- ja kulttuuriministeriön huomiota huolellisuuteen kirjelmien käsittelyssä ja joutuisuuteen niiden esittelyssä.