Hyppää sisältöön

Eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyminen

Diaarinumero: OKV/13/50/2015
Antopäivä: 15.5.2016
Ratkaisija: oikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Sisäministeriöstä esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa eduskunnan kirjelmä harmaan talouden torjuntatoimenpiteiden arvioinnista (EK 58/2014 vp). Kirjelmä oli saapunut ministeriöön yli kahdeksan kuukautta aikaisemmin.

Eduskunnan kirjelmät on käsiteltävä valtioneuvoston yleisistunnossa. Käsittelyn määräajasta ei ole säännöksiä tai ohjeita. Vakiintuneen käytännön mukaan kirjelmät on kuitenkin esiteltävä yleisistunnossa ilman aiheetonta viivytystä.

Oikeuskansleri katsoi eduskunnan kirjelmän esittelyn viivästyneen kohtuulliseksi katsottavasta määräajasta. Hän kiinnitti sisäministeriön huomiota huolellisuuteen kirjelmien käsittelyssä ja joutuisuuteen niiden esittelyssä.