Hyppää sisältöön

Eduskunnan kirjelmä olisi tullut esitellä viipymättä

Diaarinumero: OKV/4/50/2017
Antopäivä: 5.11.2017
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: valtioneuvosto tai ministeriö
Toimenpide: käsitys

Apulaisoikeuskansleri kiinnitti valtioneuvoston kanslian huomiota huolellisuuteen ja joutuisuuteen eduskunnan kirjelmien esittelyssä.

Eduskunnan kirjelmä Finavian ja valtionyhtiöiden riskienhallinnasta esiteltiin valtioneuvoston yleisistunnossa lähes kuusi kuukautta sen jälkeen, kun kirjelmä oli saapunut valtioneuvoston kansliaan. Käsittelyn määräajasta ei ole säännöksiä, mutta vakiintuneen käytännön mukaan kirjelmät on esiteltävä yleisistunnossa viipymättä. Apulaisoikeuskansleri katsoi esittelyn viivästyneen.