Hyppää sisältöön

Asumistukiasian selvittäminen

Diaarinumero: OKV/22/1/2015
Antopäivä: 8.10.2015
Ratkaisija: apulaisoikeuskansleri
Kohde: sosiaalihuolto ja -vakuutus
Toimenpide: käsitys

Kantelija oli hakenut asumistukea 1.1.2015 lukien. Kansaneläkelaitos (Kela) oli hieman aikaisemmin lakkauttanut kantelijan asumistuen 1.11.2014 lukien, koska hän ei ollut tehnyt Kelan pyytämää asumistuen vuositarkastushakemusta. Kela oli käsitellyt kantelijan edellä mainitun hakemuksen vuositarkastushakemuksena ja oikaissut asumistuen lakkauttamista koskevan päätöksensä sekä myöntänyt kantelijalle asumistuen 1.11.2014 lukien. Kantelijan valitettua päätöksestä ja vaadittua asumistukiasian käsittelemistä 1.1.2015 lukien Kela oli lakkauttanut asumistuen 1.11.2014 lukien ja myöntänyt asumistuen hakemuksen mukaisesti 1.1.2015 lukien. Apulaisoikeuskansleri totesi, että Kelan olisi hallintolain selvittämisvelvollisuutta koskevan säännöksen perusteella ollut syytä olla yhteydessä kantelijaan ja selvittää, halusiko hän asumistukiasian käsiteltäväksi ajalta 1.11.-31.12.2014, jotta hakemus olisi voitu käsitellä kantelijan tarkoittamalla tavalla heti ensimmäisellä kerralla. Apulaisoikeuskansleri katsoi, että Kelan ilmeisestä palvelutarkoituksesta huolimatta selvitysvelvollisuus ei tapauksessa täysin toteutunut ja hän saattoi Kelan vakuutuspiirin tietoon näkemyksensä sen menettelystä kantelijan asumistukiasian käsittelyssä.